Sportdagen Koningsspelen Sportactiviteiten

De studenten voeren voor hun opleiding allerlei verschillende examens uit. Deze doen ze allemaal bij Peize in Beweging. Sportdagen voor de scholen, de Koningsspelen maar ook sportactiviteiten voor de verenigingen. 

Hebben jullie iets waarbij je ondersteuning kunt gebruiken van de studenten? Laten we dan in gesprek gaan! Stuur ons gerust een email: info@peizeinbeweging.nl

Peize in beweging

Gymlessen & pleinspelen

Op de basisscholen de Eskampen en ‘ t Spectrum bieden de Alfa-college Sport en Bewegen studenten i.s.m. de studenten van de Hanzehogeschool Sportkunde gymlessen aan bij de kleutergroepen. De studenten kunnen hiermee hun lesgeefvaardigheden ontwikkelen en de vakleerkrachten kunnen op een andere manier kijken naar de kinderen die ze in de groep hebben.

In het schooljaar 2020-2021 gaan de beide basisscholen weer een mooie samenwerking aan met Peize in Beweging. Dit houdt in dat de MBO & HBO-studenten diverse werkzaamheden gaan uitvoeren op de scholen.

Één van de activiteiten zijn de pleinspelen. Beide scholen gaan extra tijd vrij maken om de groepen een extra beweegmoment aan te bieden. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen 30 minuten krijgen sport & spel-activiteiten aangeboden. De sport & spel-activiteiten worden inhoudelijk vormgegeven aan de hand van de tien grondvormen van bewegen:

  1. balanceren en vallen
  2. stoeien en vechten
  3. gaan en lopen
  4. springen en landen
  5. rollen, duikelen en draaien
  6. gooien, vangen, slaan en mikken
  7. trappen, schieten en mikken
  8. klimmen en klauteren
  9. zwaaien en slingeren
  10. bewegen op (en maken van) muziek

De huidige generatie, zowel jong als oud, groeit op met een aangetoonde beweegarmoede en lifestyle-issues. Ze zitten meer stil en bewegen te eenzijdig. Dit is een maatschappelijk probleem met gevolgen voor de gezondheid, fitheid en de dagelijkse vitaliteit.

In combinatie met het reguliere onderwijsaanbod, willen we middels de pleinspelen – samen met de scholen – de kinderen structureel meer, beter en gevarieerder laten bewegen. Dit draagt op lange termijn bij aan de motorische, sociale en de cognitieve ontwikkeling van de kinderen.

Meer informatie?