Extra activiteiten

De studenten moeten voor hun opleiding opdrachten en examens uitvoeren. Dit doen ze allemaal tijdens hun stage bij Peize in Beweging. Hierbij kun je denken aan o.a.; Koningsspelen, sportdagen, beweegmiddag. De twee video’s zijn uit eerdere jaren; tafeltennisclinic en woensdagmiddagactiviteit.

Hebben jullie iets waarbij je ondersteuning kunt gebruiken van de studenten? Laten we dan in gesprek gaan! Stuur ons gerust een email: info@peizeinbeweging.nl

Peize in beweging

Gymlessen & pleinspelen

De pleinspelen staan centraals op de basisscholen de Eskampen en ‘ t Spectrum. De studenten zorgen op de dinsdag, woensdag en donderdag voor de invulling van deze lessen. Naast de pleinspelen verzorgen de studenten ook nog gymlessen voor de kleuters. De studenten kunnen hiermee hun lesgeefvaardigheden ontwikkelen en de vakleerkrachten kunnen op een andere manier kijken naar de kinderen die ze in de groep hebben.

In het schooljaar 2023-2024 gaan de beide basisscholen weer een mooie samenwerking aan met Peize in Beweging. Dit houdt in dat de MBO studenten diverse werkzaamheden gaan uitvoeren op de scholen.

De pleinspelen worden inhoudelijk vormgegeven aan de hand van de tien grondvormen van bewegen:

  1. balanceren en vallen
  2. stoeien en vechten
  3. gaan en lopen
  4. springen en landen
  5. rollen, duikelen en draaien
  6. gooien, vangen, slaan en mikken
  7. trappen, schieten en mikken
  8. klimmen en klauteren
  9. zwaaien en slingeren
  10. bewegen op (en maken van) muziek

De huidige generatie, zowel jong als oud, groeit op met een aangetoonde beweegarmoede en lifestyle-issues. Ze zitten meer stil en bewegen te eenzijdig. Dit is een maatschappelijk probleem met gevolgen voor de gezondheid, fitheid en de dagelijkse vitaliteit.

In combinatie met het reguliere onderwijsaanbod, willen we middels de pleinspelen – samen met de scholen – de kinderen structureel meer, beter en gevarieerder laten bewegen. Dit draagt op lange termijn bij aan de motorische, sociale en de cognitieve ontwikkeling van de kinderen.

Meer informatie?