PIB

In 2015 tijdens een netwerkbijeenkomst in Peize kwam het gesprek op het feit dat de basisscholen in Peize een continue rooster hebben en dat er nog een aantal andere zaken opvielen zoals o.a.

  • gebouwen en accommodatie in de middaguren nagenoeg niet gebruikt worden
  • trainingen sportvereniging meestal gegeven worden door vrijwilligers en ouders
  • jeugdleden sportverenigingen teruglopen met name bij de zaalsporten
  • nieuwe sporten in opkomst zijn
  • versnipperde organisatie van activiteiten
  • een deel van de kinderen niet of nauwelijks sport

De vraag rees: “Moeten en/of kunnen we daar iets mee?” Het antwoordt was al snel bevestigend. Een aantal telefoontjes gepleegd en al snel hadden we een 5-tal mensen bij elkaar.

Voorgeschiedenis 2016-2017

In het 1e jaar zijn er vele gesprekken en bijeenkomsten geweest met de diverse partijen. De 2 basisscholen, sportverenigingen, kinderopvang, ondernemers, Gemeente Noordenveld en MBO en HBO onderwijs uit Groningen. De beide basisscholen gaven aan dat bij de invoering van het continue rooster men ook graag een aanbod na school wilde bieden. Destijds was er weinig tot geen animo bij de andere partijen. Na de gesprekken bleek dat tijden veranderen en dat er nu wel enthousiast gereageerd werd. Hoe het een en ander dan in te richten was en is een ander verhaal.

De Hanze Hogeschool in Groningen gaf aan dat ze graag met hun studenten de regio in wilden en stelden voor het schooljaar 2016-17 een student beschikbaar. De basisscholen hebben gedurende het schooljaar een werkplek voor hem beschikbaar gesteld. De opdracht die de student mee kreeg was het verrichten van een onderzoek naar de sport-/beweegintensiteit, sportbehoefte en behoefte van welk type sport van de leerlingen en hun ouders. En het jaar moest afgesloten worden met een sportinstuif waarbij de diverse verenigingen en derden hun sport kunnen presenteren. Op 14 juni 2017 heeft de sportinstuif plaatsgevonden en hebben ruim 250 kinderen een prachtige middag beleefd.

Peize in beweging

Evaluatie

Evaluatie van het stageproject heeft opgeleverd dat de Hanze Hogeschool voor komend schooljaar in ieder geval 2 studenten, voor 2 dagen in de week, beschikbaar heeft voor het vervolgtraject.

Inmiddels hebben enkele sportverenigingen de eerste stappen gezet om de trainingsuren te vervroegen naar een tijdstip in de middag.

In het schooljaar 2018-2019 bestaat het sportteam van Peize in Beweging uit 4 Alfa-college Sport en Bewegen studenten en 2 studenten van de Hanzehogeschool. Dit team zal een jaar lang actief aan de slag gaan bij zoveel mogelijk betrokken partijen van Peize in Beweging.

2019-2020 maakt dat er een groter studententeam aanwezig is in Peize. Hanzehogeschool studenten die de studie Sportkunde volgen en studenten van het Alfa-college Sport en Bewegen. Naast alle actieve bezigheden houden de studenten zich ook bezig met urgente vraagstukken die in het dorp spelen. De vv Peize heeft haar kantine beschikbaar gesteld om op de woensdag aan het werk te zijn. 

Meer informatie?