Afgelopen dinsdag 7 februari waren de wethouders van de gemeente Noordenveld op werkbezoek in Peize. Ook de burgemeester zou aanwezig zijn, maar hij moest op het laatste moment afzeggen in verband met een urgente zaak. Om 15.30 uur kwamen diverse partijen samen in het Peizer dorpshuis. Aanwezig waren onder andere:

  • vv Peize
  • DSTV
  • Volleybalvereniging Peize
  • Kidscasa
  • De Eskampen
  • Het Spectrum
  • Dorpshuis
  • Bibliotheek
  • PiB

Doel van de bijeenkomst was het inspireren van de beleidsbepalers van de gemeente alsmede het op de hoogte brengen over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de gebiedsinrichting. De interesse richtte zich heel duidelijk op het gebied rondom de scholen en de sportvelden.

De bouw van het Sporthuis Peize, waar alle betrokken partijen bij aangesloten zijn, brengt met zich mee dat er meer mogelijkheden gaan ontstaan. Ruimte voor plannen, die we binnen de sectoren onderwijs, sport, bewegen, kunst en cultuur zo in willen richten dat we bouwen aan een ‘campus’ ten behoeve van een leefbaar en vitaal Peize. Dit gebied zien alle partijen als een ontmoetingsplek voor jong en oud. Multifunctioneel ingericht met activiteiten van s’ochtends vroeg tot s’avonds laat.

PiB is hierbij een verbinder als het gaat om het bij elkaar brengen van de partijen en coördinator van de planvorming. Samen kom je verder en het advies van B&W is eveneens om samen op te trekken. Door in gezamenlijkheid te weten waar we naar toe willen werken, kunnen we het projekt modulair vorm gaan geven. Op die manier kunnen de puzzelstukjes in de logische volgorde gelegd worden, waarbij de belanghebbende partijen elkaar niet in de weg zitten met de ontwikkelingen die komen gaan. Aan het einde van dit traject moet er dan een totaalplaatje zijn gerealiseerd waarbinnen onderwijs, sport, bewegen, kunst en cultuur elkaar versterken.

Het was een mooi, energiek en dankbaar bezoek, waarbij het B&W duidelijk laat weten dat we met z’n allen zo door moeten gaan. Blijf elkaar ontmoeten, maak de plannen inzichtelijk en wordt concreter, zodat het voor iedereen duidelijk is en blijft. Zorg voor draagvlak en teamwork.

De volgende bijeenkomst met alle partijen staat inmiddels ingepland, namelijk op: dinsdag 21 maart 2023 om 19.30 in het dorpshuis.