Maandag 14 maart kwamen de volgende partijen samen; vv Peize, tennisvereniging Peize, de Eskampen, ’t Spectrum, Kidscasa, DSTV, Welzijn in Noordenveld, Dorpsbelangen Peize en Peize in Beweging als initiatiefnemer voor deze avond. Te gast waren we in het clubhuis van de tennisvereniging Peize.

Twee jaar geleden was de laatste bijeenkomst met alle partijen, iedereen was blij en enthousiast dat we weer bij elkaar konden komen. Alle partijen kregen dan ook de ruimte om de stand van zaken te presenteren wat betreft hun eigen proces waar ze in zitten. Dit deden ze aan de hand van de volgende vragen;

  1. Wat is de stand van zaken?
  2. Waar loop je tegen aan?
  3. Hoe kunnen we elkaar helpen en ondersteunen?

Dit leverde hele mooie input op en er werd op de juiste manier naar elkaar geluisterd en meegedacht.

Iedereen was het erover eens dat er snel een vervolg moet komen, om o.a. samen een visie te schrijven over het invullen van het terrein rondom de scholen en de velden. Daarnaast willen de zaalverenigingen met elkaar om tafel om te kijken hoe ze meer kunnen samenwerken en elkaar kunnen ondersteunen.